Stichting Kulturele Kommissie Bedum

ter bevordering van het culturele leven in de gemeente Bedum

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kulturele Komissie Bedum bestaat uit:

  • Jilke Snijder, Ransuil 8 te Bedum (voorzitter)
  • Ellen Oosterbeek, Thedemastraat 38 te Bedum ( secretaris )
  • Tammo  Huisinga,  Speenkruid  22 te  Bedum  (penningmeester)
  • Janet Wesseldijk, Prof. Mekelstraat 1-5 te Bedum (lid)


momenteel is er één vacature